O projekte

Spoločenskú zodpovednosť nevnímame ako povinnosť, ale ako možnosť pomáhať robiť svet lepším. Naše projekty smerujeme primárne na deti, ktoré sú našou budúcnosťou. V rámci našej angažovanosti a v duchu nášho motta „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“ sa, okrem iného, snažíme prispievať k tomu, aby deti a mládež mohli dostať kvalitné vzdelanie aj vďaka vybaveniu, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou úspešného vyučovacieho procesu.

Snažíme sa motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým susedom. Pravidelnú podporu dostávajú od nás základné školy už od roku 2016. Sú to školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených predajní. Časť svojho obratu sme venovali na kúpu športových a didaktických potrieb a aktuálne je to podpora základných škôl vo forme počítačovej techniky, ktorá často absentuje. Za šesť rokov našej pomoci sme podporili 109 škôl a výška podpory dosiahla 312 000 €.

Rovnako chceme, aby si ľudia uvedomili, že každý jeden môže prispieť k dobrej veci. Preto svojich zákazníkov dlhodobo zapájame do projektov a umožňujeme im byť súčasťou niečoho veľkého. V tejto súvislosti nás teší,  že sme mohli nadviazať na svoje predošlé aktivity orientované na podporu detí a mládeže  a pripraviť nový projekt pod názvom Slovenskô ako maľované. Projekt je zároveň spojený so súťažou Vyhraj IT techniku pre svoju školu. Rozhodli sme sa takto  prepojiť zákazníkov a základné a stredné školy v mestách. Nakúpiť potraviny a zároveň nákupom prispieť na dobrú vec. Práve z tejto filozofie vychádzame. Nad projektom Slovenskô ako maľované prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Princíp je veľmi jednoduchý. Od 2.5.2022 dostane každý zákazník za nákup nad 20 € pri pokladnici balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do Knižky Slovenskô ako maľované  a rovnako aj hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej  kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranej základnej  alebo strednej škole. Do súťaže boli zaradené všetky základné a stredné školy na Slovensku a tieto boli rozdelené do ôsmich kategórií podľa počtu žiakov. Pre školy sme pripravili mimoriadne zaujímavé výhry v podobe IT vybavenie podľa vlastného výberu.

Našim spoločným cieľom je urobiť vzdelávací proces aj v dnešnej dobe pre deti a mládež atraktívnym. Veríme, že projekt  Vás zaujme dôrazom na rozvoj povedomia o krásach Slovenska, ako aj hodnotnými cenami pre najúspešnejšie školy. Pomôžte aj vašim hlasom svojej škole, stať sa jednou z tých víťazných.

Zoznam škôl

Kategória 1

Základná škola - Hontianska Vrbica 6

Počet hlasov: 19030 Hontianska Vrbica

Základná škola - Jazernica 84

Počet hlasov: 16125 Jazernica

Základná škola s MŠ - Výhony 11

Počet hlasov: 3032 Osuské

Špeciálna ZŠ s MŠ - s autizmom alebo s inou pervazívnou vývinovou poruchou - Jána Vojtaššáka 13

Počet hlasov: 2593 Žilina

Spojená škola - ZŠ - so sluchovým postihnutím - nedoslýchaví - Karola Supa 48

Počet hlasov: 2470 Lučenec

ŠZŠ pri Spojenej škole - s viacnásobným postihnutím - Palárikova 2758

Počet hlasov: 1807 Čadca

Spojená škola - ŠZŠ - s mentálnym postihnutím variant C - ťažký stupeň - Školská 5

Počet hlasov: 1787 Nová Baňa

Základná škola s MŠ - SNP 239

Počet hlasov: 1360 Vlachovo

Spojená škola - PŠ - Pionierska 850/13

Počet hlasov: 855 Detva

Základná škola - Gemerská Panica 258

Počet hlasov: 777 Gemerská Panica

Kategória 2

Spojená škola - ŠZŠ - s mentálnym postihnutím a autizmom - Partizánska 2

Počet hlasov: 21941 Poprad

Základná škola - Martin nad Žitavou 110

Počet hlasov: 17261 Martin nad Žitavou

Základná škola s MŠ - Zábiedovo 68

Počet hlasov: 16028 Zábiedovo

Základná škola - Veľký Klíž 106

Počet hlasov: 5071 Veľký Klíž

Základná škola - Mokrance 209

Počet hlasov: 3163 Mokrance

Základná škola - Krivá 136

Počet hlasov: 2467 Krivá

Základná škola s MŠ - Selec 183

Počet hlasov: 2154 Selec

Základná škola s MŠ - Čavoj 35

Počet hlasov: 2112 Čavoj

Základná škola s MŠ - Malženice 203

Počet hlasov: 1924 Malženice

Súkromná ZŠ LIBELLUS - Mokrohájska 3392/3

Počet hlasov: 1855 Bratislava-Karlova Ves

Kategória 3

ZŠi pre žiakov - s narušenou komunikačnou schopnosťou - s poruchami reči - Jamník 42

Počet hlasov: 19565 Jamník

Spoj.škola-Gymn. sv.KM - Čordákova 50

Počet hlasov: 12568 Košice-Sídlisko KVP

Základná škola s MŠ - Rudinská 115

Počet hlasov: 10477 Rudinská

Základná škola s MŠ - Demandice 131

Počet hlasov: 8401 Demandice

Základná škola s MŠ - Bukovce 80

Počet hlasov: 4857 Bukovce

Gymn. J.A.Komenského - - Štúrova 16

Počet hlasov: 4584 Želiezovce

Základná škola s MŠ - Tekovská Breznica 700

Počet hlasov: 2395 Tekovská Breznica

Základná škola s MŠ - Porúbka 20

Počet hlasov: 2229 Porúbka

Základná škola s MŠ - Modra nad Cirochou 250

Počet hlasov: 2189 Modra nad Cirochou

Základná škola s MŠ - Slatina nad Bebravou 154

Počet hlasov: 2168 Slatina nad Bebravou

Kategória 4

Spoj. škola - ZŠnks.i - s narušenou komunikačnou schopnosťou - s poruchami reči - Duklianska 2

Počet hlasov: 41919 Prešov

Základná škola s MŠ - Záhumnie 24

Počet hlasov: 35669 Brehy

Základná škola s MŠ - Hlavná 37

Počet hlasov: 8023 Vysoká pri Morave

Súkromná základná škola - Štiavnická cesta 80

Počet hlasov: 4239 Ružomberok

Súkr. ZŠ VPU pri SŠ - s vývinovými poruchami učenia - Bagarova 30

Počet hlasov: 3998 Martin

Základná škola s MŠ - Hybe 691

Počet hlasov: 3693 Hybe

Základná škola s MŠ - Golianovo 60

Počet hlasov: 1917 Golianovo

Základná škola s MŠ - Bojničky 150

Počet hlasov: 1875 Bojničky

Základná škola s MŠ - Mierové nám. 10

Počet hlasov: 1585 Šintava

Cirk. ZŠ Ž.Bosniakovej - Nám. hrdinov 6

Počet hlasov: 1555 Šurany

Kategória 5

Súkromná ZŠ - Kláštorská 37

Počet hlasov: 11359 Levoča

Základná škola - Karpatská 803/11

Počet hlasov: 11306 Svidník

Základná škola - Vážska 399

Počet hlasov: 7954 Ladce

Základná škola - Zemanská 2

Počet hlasov: 6782 Krompachy

ZŠ Spoj.šk.sv. J.Bosca - Trenčianska 66/28

Počet hlasov: 5228 Nová Dubnica

Cirkevná ZŠ s MŠ - Juhoslovanská 2

Počet hlasov: 3854 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Základná škola sv. Al. - Školská 15

Počet hlasov: 3524 Nová Baňa

Základná škola - Rudina 443

Počet hlasov: 3437 Rudina

Základná škola - Kriváň 435

Počet hlasov: 3139 Kriváň

Základná škola pri SŠ - M.R. Štefánika 1

Počet hlasov: 2981 Vrútky

Kategória 6

ZŠ PSŠ F.Hanáka - A. Hlinku 44

Počet hlasov: 14624 Prievidza

Základná škola s MŠ - Bolešov 276

Počet hlasov: 7221 Bolešov

Základná škola J. Kráľa - Mládežnícka 24

Počet hlasov: 7220 Šahy

ZŠ s MŠ pri SŠ - Oslobodenia č. 165

Počet hlasov: 5517 Belá

Základná škola - Levická 903

Počet hlasov: 5255 Vráble

Základná škola - Bieloruská 1

Počet hlasov: 4341 Bratislava-Podunajské Bis

Cirkevná ZŠ Š. Šmálika - Školská 166

Počet hlasov: 3835 Tvrdošín

CZŠ sv. Petra a Pavla - Hrnčiarska 795/61

Počet hlasov: 3265 Stropkov

Katolícke gymnázium Š.M - Hurbanova 9

Počet hlasov: 3218 Banská Bystrica

Základná škola s MŠ - Veľké Rovné 302

Počet hlasov: 3106 Veľké Rovné

Kategória 7

Základná škola - Fábryho 44

Počet hlasov: 36916 Košice-Dargovských hrdino

Zákl.šk. J.A.Komenského - Komenského 3

Počet hlasov: 36705 Komárno

Základná škola - A. Stodolu 60

Počet hlasov: 10454 Martin

Základná škola J.Z. - Školská 44/6

Počet hlasov: 8240 Nová Baňa

Základná škola s MŠ - Školská 86

Počet hlasov: 7979 Terchová

Základná škola - Žiarska 679/13

Počet hlasov: 7555 Liptovský Mikuláš

Základná škola - Ulica Komenského 752

Počet hlasov: 5350 Čadca

Základná škola - Športová 470

Počet hlasov: 5128 Most pri Bratislave

Základná škola - Školská 1

Počet hlasov: 4548 Fiľakovo

Základná škola - Školská 4

Počet hlasov: 4460 Vrbové

Kategória 8

Základná škola - Ulica S. Chalupku 313/14

Počet hlasov: 43120 Prievidza

Základná škola - Janigova 2

Počet hlasov: 42608 Košice-Sídlisko KVP

Základná škola - Komenského 3

Počet hlasov: 17990 Bernolákovo

Základná škola - Veľkomoravská 12

Počet hlasov: 14703 Trenčín

Základná škola - Kpt. Nálepku 16

Počet hlasov: 11260 Michalovce

Základná škola - Československej armády 15

Počet hlasov: 8163 Moldava nad Bodvou

Základná škola - Ulica Fándlyho 763/7A

Počet hlasov: 6092 Sereď

Základná škola - Požiarnická 3

Počet hlasov: 5673 Košice-Juh

Základná škola - Štúrova 18

Počet hlasov: 5650 Myjava

Základná škola s MŠ - J. D. Matejovie 539

Počet hlasov: 5259 Liptovský Hrádok