Otázky a odpovede

Aké školy boli do projektu zaradené? Môžem prihlásiť aj svoju školu?
Do projektu boli automaticky zaradené všetky základné s stredné školy na Slovensku. Zoznam škôl vychádzal z údajov štatistického úradu Slovenskej republiky. Ak sa tvoja škola v zozname nenachádza, pravdepodobne požiadala o vyradenie zo súťaže.
Ako nájdem svoju školu?
Do hlasovacieho rámčeka zadaj najskôr mesto, obec alebo mestskú časť (platí pre Bratislavu a Košice), v ktorom sa škola nachádza. Následne sa v druhom kroku vyroluje okno so všetkými školami vo vybranom meste/obci/mestskej časti v abecednom poradí. Po výbere konkrétnej školy je možné odovzdať jej tvoj hlas.
Kto vyberie a obstará IT techniku pre víťazné školy?
Konkrétny výber IT techniky bude schvaľovať priamo zástupca víťaznej školy. K výberu bude slúžiť zoznam IT techniky a príslušenstva, ktorým bude zároveň zaručená dostupnosť IT vybavenia v aktuálnom čase. Projekt je nastavený tak, aby si každá víťazná škola mohla zvoliť vybavenie v rozsahu, ktorý potrebuje podľa vlastných preferencií. Nákup IT techniky v plnom rozsahu zabezpečí spoločnosť Lidl.
Kedy bude IT technika dodaná a odovzdaná škole?
Odovzdanie IT techniky víťazným školám formou daru prebehne v školskom roku 22/23, teda od septembra 2022.
Ako môžem podporiť svoju školu?
Priamo tu na webovej stránke v sekcii “Na stiahnutie“ sa nachádzajú podporené materiály na komunikáciu projektu a súťaže o IT techniku. Materiály slúžia školám, ale aj jednotlivcom na podporu hlasovania a sú prístupné pre všetkých.
Prečo neviem nájsť svoju školu?
Do projektu boli automaticky zaradené všetky základné a stredné školy na Slovensku. Zoznam škôl vychádzal z údajov štatistického úradu Slovenskej republiky. Ak sa tvoja škola v zozname nenachádza, pravdepodobne požiadala o vyradenie zo súťaže.
Ako získam hlasovací kód?
Hlasovací kód sa nachádza na kartičke, ktorá je spolu s nálepkami do knižky „Slovenskô ako maľované“ súčasťou balíčka, ktorý získaš v Lidli zadarmo za každých 20 € svojho nákupu. Balíček s hlasovacou kartičkou a nálepkami je možné v Lidli zakúpiť aj samostatne bez ohľadu na výšku nákupu za 0,49 €.
Ako môžem zahlasovať za svoju školu?
Od 2.5.2022 dostane každý zákazník zadarmo za každých 20 € nákupu pri pokladni balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do knižky „Slovenskô ako maľované“, a čo je dôležité aj hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej kartičke budeš mať možnosť odovzdať svoj hlas vybranej základnej alebo strednej škole. Balíček s nálepkami a hlasovacou kartičkou je možné zakúpiť samostatne bez ohľadu na výšku nákupu za 0,49 €.
Koľko hlasov môžem odovzdať?
S jednou hlasovacou kartičkou a unikátnym kódom na nej je možné odovzdať vždy iba jeden hlas vybranej škole.
Od kedy do kedy prebieha súťaž?
Súťaž o IT techniku pre základné a stredné školy prebieha od 2.5.2022 do 30.6.2022
Kedy sa dozviem, ktoré školy sú víťazné?
Výsledky súťaže budú zverejnené na tejto webovej stránke najneskôr 14 dní po ukončení hlasovania a po riadnom notárskom overení, t. j. najneskôr do 13.7.2022.
Prečo sú školy rozdelené do kategórií?
Rozdelenie škôl do 8. kategórií zaručuje pre všetkých rovnosť šancí. Školy boli do kategórií rozdelené na základe počtu žiakov. Údaje o počte žiakov vychádzajú zo štatistického úradu Slovenskej republiky.
Koľko bude víťazných škôl?
Súťaž bude mať osem víťazov, t. j. v každej kategórii sa stane víťazom jedna škola, ktorá získa najvyšší počet hlasov a získa IT techniku podľa vlastného výberu vo svojej cenovej hladine.
Prečo má každá kategória inú hodnotu výhry?
Výška výhry od 5000 € až po 40000 € prislúcha konkrétnemu počtu žiakov v škole. Čím väčšia škola, tým vyššia cenová hladina pre výber IT techniky.
Prečo mám problém s načítaním QR kódu?
Ak pri skenovaní používate fotoaparát svojho mobilného telefónu, môže tento problém spôsobovať nastavenie Android zariadenia. Pre skenovovanie QR kódu fotoaparátom je potrebné mať zapnutú funkciu v rámci Google Lens, alebo na niektorých starších zariadeniach Android zapnutú funkciu Screen Search. Zariadenia iPhone reagujú automaticky. V prípade, že sa QR kód nenaskenuje automaticky použitím fotoaparátu, skúste využiť aplikáciu na čítanie QR kódov, ktoré sú dostupné na stiahnutie v Google Play a App Store.
Prečo mi nefunguje kód prepísaný z kartičky?
Overte si, prosím, či zadávate správne číslo 0 (nula) a písmeno O. Rozdiel medzi nimi je malý. Nula je na hlasovacej kartičke vždy prečiarknutá, písmeno O nie.