Pravidlá marketingovej akcie "Slovenskô ako maľované"

od 02.05.2022 do vyčerpania zásob
Slovenská republika

 1. Usporiadateľom a organizátorom marketingovej akcie je:
  Lidl Slovenská republika, s.r.o.
  IČO: 35 793 783
  so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
  zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B
  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

  Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

 2. Termín a miesto konania marketingovej akcie:
  Marketingová akcia s názvom „Slovenskô ako maľované“ (ďalej len „akcia“) prebieha od 02.05.2022 do vyčerpania zásob (ďalej len „čas konania akcie“)  marketingových predmetov (ďalej len „balenie s nálepkami“) vo všetkých kamenných predajniach Lidl nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky okrem predajní Lidl Outlet Ilava na adrese Štúrova 019 01, 019 01 Ilava a Lidl Outlet Liptovský Hrádok na adrese Slovenského národného povstania 281/54, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej len „miesto konania akcie“).

 3. Podmienky účasti na akcii:
  1. Každý zákazník predajne Lidl, ktorý si v čase konania akcie zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 € vrátane DPH, obdrží pri pokladnici 1x balenie s nálepkami, ktoré obsahuje 5x nálepku  a 1x  hlasovaciu kartičku. Uvedené sa uplatní za každých celých 20 eur hodnoty jedného nákupu. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 39,99 € vrátane DPH, obdrží zákazník jedno balenie s nálepkami; pri hodnote nákupu od 40,00 € vrátane DPH do 59,99 € vrátane DPH obdrží dve balenia s nálepkami atď. Hlasovaciu kartičku je možné využiť na hlasovanie v súťaži „Vyhraj IT techniku pre svoju školu“ (ďalej len „hlasovanie“). Podmienky účasti v hlasovaní sú uvedené v samostatnom dokumente.
  2. Balenie s nálepkami a hlasovacou kartičkou je možné zakúpiť počas trvania akcie aj bez splnenia podmienok vernostného programu, a to za plnú maloobchodnú cenu 0,49 €, prípadne podľa aktuálnej ponuky.
  3. Do akcie sa môže zákazník zapojiť počas trvania akcie aj opakovane, a to opakovaným splnením podmienok akcie v zmysle bodu 3.1. pravidiel akcie.
  4. Na balenia s nálepkami nevzniká právny nárok a nie je ich možné vymáhať súdnou cestou.
  5. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti balení s nálepkami. Reklamácie sa na balenia s nálepkami nevzťahujú.
  6. Dodatočné poskytnutie balení s nálepkami, ktoré neboli poskytnuté zákazníkovi pri pokladnici bezprostredne po realizácií nákupu, pri ktorom (nákupe) boli splnené predpoklady na poskytnutie balenia s nálepkami, nie je možné, a to ani v predajni Lidl, v ktorej bol zákazníkom nákup realizovaný, ako ani v inej predajni, prevádzke alebo v sídle usporiadateľa.

 4. Všeobecné podmienky:
  1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá akcie, predovšetkým má právo zmeniť čas trvania akcie alebo akciu z vážnych dôvodov úplne zrušiť. O takejto situácii budú zákazníci spoločnosti Lidl primeranou formou informovaní.
  2. Pravidlá akcie môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s akciou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a konečné.
  3. Tieto pravidlá akcie sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti Lidl – www.lidl.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle spoločnosti Lidl.

 5. Doplňujúce informácie:
  1. Usporiadateľ týmto zároveň oznamuje zákazníkom, že počas trvania akcie bude možné zakúpiť nálepkovú knihu o slovenských regiónoch „Slovenskô ako maľované“ mimo uvedenej marketingovej akcie, t. j. bez zapojenia sa do danej marketingovej akcie za cenu 2,99 €.

Bratislava,19.04.2022
Lidl Slovenská republika, s.r.o.