týždenné štatistiky

najviac nových hlasov

Základná škola - Janigova 2

614

Celkový počet odovzdaných hlasov

52345

Zoznam škôl

Kategória 1

Základná škola s MŠ - Výhony 11

Počet hlasov: 972 Osuské

Základná škola - Hontianska Vrbica 6

Počet hlasov: 970 Hontianska Vrbica

Kategória 2

Základná škola - Martin nad Žitavou 110

Počet hlasov: 813 Martin nad Žitavou

Základná škola s MŠ - Malženice 203

Počet hlasov: 648 Malženice

Kategória 3

Gymn. J.A.Komenského - - Štúrova 16

Počet hlasov: 1002 Želiezovce

Základná škola s MŠ - Rudinská 115

Počet hlasov: 944 Rudinská

Kategória 4

Základná škola s MŠ - Záhumnie 24

Počet hlasov: 2197 Brehy

Základná škola s MŠ - Hlavná 37

Počet hlasov: 1149 Vysoká pri Morave

Kategória 5

Základná škola - Zemanská 2

Počet hlasov: 740 Krompachy

Základná škola sv. Al. - Školská 15

Počet hlasov: 698 Nová Baňa

Kategória 6

ZŠ s MŠ pri SŠ - Oslobodenia č. 165

Počet hlasov: 1101 Belá

ZŠ PSŠ F.Hanáka - A. Hlinku 44

Počet hlasov: 955 Prievidza

Kategória 7

Základná škola J.Z. - Školská 44/6

Počet hlasov: 2112 Nová Baňa

Základná škola - Fábryho 44

Počet hlasov: 2062 Košice-Dargovských hrdino

Kategória 8

Základná škola - Ulica S. Chalupku 313/14

Počet hlasov: 3769 Prievidza

Základná škola - Janigova 2

Počet hlasov: 3578 Košice-Sídlisko KVP